นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

1 29 30 31

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 658 สุพรรณบุรี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเพื่อการจัดการน้ำเสีย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่