โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

♣…อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พร้อมกันทั่วประเทศ

♣…ผู้ใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขฯ

ในวันและเวลาราชการ

โทร 035 – 440568 ต่อ 106

6 มิถุนายน 2563