โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน (การถักกระเป๋าใส่เหรียญด้วยมือ)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัด “โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน (การถักกระเป๋าใส่เหรียญด้วยมือ)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 – 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ศาลาประชาอุทัย หมู่ที่ 8 และระหว่างวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 – วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาประชาสุขใจ หมู่ที่ 6 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

15 กรกฎาคม 2563