ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตะกร้อครอบปากสุนัข ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ

 

2 กรกฎาคม 2565