ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า หมายเลข 722-61-0004 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

18
1 มีนาคม 2564