ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 6660 สุพรรณบุรี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ประกาศ

8 ธันวาคม 2564