ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งท่อและเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศ

24 ตุลาคม 2564