ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง 2 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20
20 เมษายน 2564