ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองห้วยตามั่น หมู่ที่ 8 บ้านห้วยวันดี ตำบลสระกระโจม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดล
15 กรกฎาคม 2563