ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-พ.ศ.2560

20 เมษายน 2564