ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา คลิกที่นี่

2 กรกฎาคม 2565