ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 85-8292 สุพรรณบุรี

15 กรกฎาคม 2563