ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 6660 สุพรรณบุรี

15 กรกฎาคม 2563