ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0046

31
5 สิงหาคม 2563