ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ของรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-4247 สุพรรณบุรี

10
5 สิงหาคม 2563