ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็ค ซ่อมเเซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บห 4520 สุพรรณบุรี

23 กันยายน 2563