ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 (บ้านหินแลง) ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

30
5 สิงหาคม 2563