ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาด 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านดอนกลาง

12
6 มิถุนายน 2563