ด่วน!!!โรคลัมปี สกิน

แจ้งข่าว ‼️ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคท่านใด มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิล
ให้มาลงชื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สระกระโจม
ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นี้
#ด่วน!!!โรคลัมปี สกิน ตอนนี้‼️
ระบาดในพื้นที่ ตำบลสระกระโจมเรามาก
‼️ ฝากพี่น้องเกษตรกรหมั่นสังเกตุโคถ้ามีตุ่มมีผื่นให้รีบแยกสัตว์ออกจากฝูง แล้วเรียกหมอดูอาการอย่าปล่อยไว้นาน ‼️
#อาการ
มีสมาชิกโพสต์ โคเป็นลักษณะแบบนี้
เลยเอามาฝาก 🔥🔥 โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) เป็นโรคติดเชื้อในโค-กระบือ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในวงส์ Poxviridae หรือที่รู้จักกันในชื่อ Neethling Virus
 
👉👉 โรคนี้เกิดจากความผิดปกติของต่อมน้ำเหลือง ทำให้ต่อมน้ำเหลืองขยายใหญ่ขึ้นและมีลักษณะเป็นตุ่มแข็ง มีสะเก็ด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2–5 ซม.) ที่ผิวหนังและเยื่อเมือก
 
🐂🐄🐃 โค-กระบือที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง ขาบวม และมีตุ่มแข็งทั่วทั้งตัว ส่งผลให้โค-กระบือแสดงอาการอ่อนเพลีย การผลิตน้ำนมลดลง เกิดภาวะแท้ง และบางครั้งอาจเสียชีวิตได้
24 ตุลาคม 2564