นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 647 สุพรรณบุรี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 647 สุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องควบคุมมอเตอร์สูบน้ำ ชนิด 2 HP ของระบบประปาหมู่บ้าน หอถังบ้านดอนกลางพัฒนา 2 หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่