นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งท่อและเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได และโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จำนวน 6 โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ประกาศ เรื่องการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 7 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่