นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

1 2 3 29

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยภายในพื้นที่ หมู่ที่ 7 จำนวน 6 สาย ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยภายในพื้นที่ หมู่ที่ 6 จำนวน 6 สาย ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได (ต่อเติมห้องเรียน) องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่