นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการการแก้ไขปัญหาความยากจน (การส่งเสริมการสานตะกร้าจากผักตบชวา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบประเมินและประมวลผล พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรวยจราจร ขนาด 35x35x70 เซนติเมตร จำนวน 12 อัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์) ความจุ 1TB จำนวน 1 อัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่