นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (หอถังบ้านห้วยวันดี) เริ่มจากบ้าน นายสมาน สาเป้า ถึงบ้านนายปลด บุญกล่อม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 (หอถังบ้านห้วยวันดี) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 416-56-0029 (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0037 (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่