นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ของรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-4247 สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0037
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0046
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 (บ้านหินแลง) ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 5 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่