นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หอถังบ้านดอนกระเพรา 4 (หอบุญเลิศ) หมู่ที่ 8 ตำบลสระกระโจม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำประปา) จำนวน 90 ชิ้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของรถโดยสารส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน 40-0240 สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563)
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 (บ้านหินแลง) ต.สระกระโจม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารที่ทำการกับที่จอดรถ อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 5 ตำบลสระกระโจม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่