นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

1 2 3 32

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสัปดาห์วันสำคัญของชาติ (วันแม่แห่งชาติ) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด มอเตอร์ปั๊มน้ำ หอถังบ้านหนองแขยง หมู่ที่ 5
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รางปลั๊กไฟฟ้า) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่