นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

1 2 3 31

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานสาธารณสุขอื่นฯ) กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) กองการศึกษาฯ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตะกร้อครอบปากสุนัข ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) กองการศึกษาฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่