นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 (บ้านหนองกะมาน)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาด 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 (บ้านหัวเขา)
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองสลัดได
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาด 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านดอนกลาง
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (หอถังหนองกะมาน 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (หอถังหนองกะมาน 3)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่