นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

1 2 3 32

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก) ของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ขุดรับแขก) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่