นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้,เก้าอี้สำนักงานชนิดล้อ 5 แฉก มีท้าวแขนมีพนักปรับสูง – ต่ำได้ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง 2 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม แบะเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดรถบรรทุกติดเครน 85-0916 สุพรรณบุรี องค์การบริหาร่สวนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่