นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 85-8292 สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได (ขยายอาคารโรงอาหาร ศพด.) หมู่ที่ 5 ตำบลสระกระโจม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 85-8292 สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-4247 สุพรรณบุรี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาอบต.

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่